Aktualności

Zakończenie II edycji projektu ŁRPWMSU

W związku z dużą ilością zapytań o kontynuację projektu „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” i  o kolejny nabór wniosków stypendialnych informujemy, że powyższy projekt realizowany był w latach 2009-2014 w ramach 5 podedycji, a nabór wniosków stypendialnych, który odbył się we wrześniu 2013 roku był ostatnim w tej edycji projektu. W przypadku uruchomienia trzeciej edycji projektu stosowna informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie w Aktualnościach.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego

Szanowni Państwo.
 

Rozeznanie rynku - prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego

Szanowni Państwo.
 
Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania wycen na prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego (wraz z opracowaniem pytań niezbędnych celem jego przeprowadzenia) – projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

Zapytanie ofertowe – wynajem sali na konferencję podsumowującą projekt ŁRPWMSU – II edycja

Szanowni Państwo.
 
Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali  (wykładowej/konferencyjnej/koncertowej) w dniu 12 września 2014 r. na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

Godziny pracy Biura Projektu w miesiącu sierpniu 2014 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że Biuro Projektu w miesiącu sierpniu br. będzie czynne w godz. 9.00 – 15.00. W razie konieczności umówienia indywidualnego spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zespół Projektowy

Ankieta ewaluacyjna dla stypendystów z roku szkolnego 2013/2014

Drodzy Stypendyści, przypominamy o obowiązku wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej przez stypendystów Projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja w roku szkolnym 2013/2014.
Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu lub odesłać za pośrednictwem poczty bądź mailem na adres: agnieszka.reczyk@lodzkie.pl do dnia 10 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczono wzór ankiety.

Zespół Projektowy

Miesięczna ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO

Szanowni Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami dotyczącymi informacji, kto składa Miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 i 4 Umowy zlecenie obowiązek złożenia przedmiotowej ewidencji spoczywa na Nauczycielach, którzy w złożonym podczas podpisywania umów Oświadczeniu wskazali,

Sprawozdanie końcowe i Miesięczna ewidencja godzin i zadań (NSRO)

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż w dniu 10.07.2014 r. mija termin składania dokumentów rozliczeniowo sprawozdawczych stypendystów
i Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych tj.:
1. Sprawozdań końcowych.
2. Miesięcznej ewidencji godzin zaangażowania w projekty NSRO.

Zmiana nr pokoju Biura Projektu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Projektu zostało przeniesione z pokoju 1319 do pokoju 1318.

Zespół Projektowy

Piknik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 1 maja 2014 r. w godz. 12:00-22:00 na Rynku Manufaktury w Łodzi odbędzie się VI Piknik Funduszy Europejskich.  Podczas Pikniku czeka na Was bardzo dużo różnych atrakcji. My natomiast informować będziemy o korzyściach edukacyjnych, które odnieśli stypendyści dzięki udziałowi w Łódzkim Regionalnym Programie Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

Przetarg na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt ŁRPWMSU - II edycja

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Rozeznanie rynku - usługa cateringowa podczas konferencji podsumowującej projekt

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt systemowy Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja, która odbędzie w miesiącu wrześniu 2014 r. w Łodzi.

Sprawozdanie śródroczne

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż 10.03.2014 r. mija termin składania Sprawozdań śródrocznych za okres od 01.09.2013 r. do 28.02.2014 r.

Poniżej zamieściliśmy dla Państwa formularz Sprawozdania śródrocznego wraz z instrukcją, jak należy je wypełnić.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów sprawozdawczych prosimy kontaktować się z pracownikiem Biura Projektu pod numerem telefonu 42 291 97 23.

Materiał informacyjny dla uczestników Projektu na rok szkolny 2013/2014

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Materiału informacyjnego dla uczestników Projektu na rok szkolny 2013/2014. Znajdą w nim Państwo usystematyzowane informacje dotyczące m.in.: sprawozdawczości, praw i obowiązków uczestników biorących udział w Projekcie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Materiał informacyjny jest dostępny w zakładce dokumenty do pobrania.

Sprawozdawczość N-OP – Miesięczna ewidencja NSRO

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni, którzy oświadczyli, że są zatrudnieni w więcej niż jednym projekcie NSRO do 10 marca 2014 r. zobowiązani są dostarczyć do Biura Projektu Miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO za okres od 01 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. W/w Ewidencję należy rozpisać dla każdego miesiąca z osobna.

 

 

Harmonogram podpisywania umów z N-OP w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Nauczyciele –opiekunowie dydaktyczni.

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem z dnia 31.01.2014 r. w załączeniu przedstawiamy harmonogram według, którego będą podpisywane umowy z Nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi stypendystów wyłonionych na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej-II edycja.

Miejsce podspisywania umów z N-OP:

Biuro Projektu ŁRPWMSU - II edycja

Podpisywanie umów z Nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi 2013/2014

Szanowni Nauczyciele –opiekunowie dydaktyczni.
Informujemy, iż w dniach 10-14.02.2014 r. podpisywane będą umowy dla Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych stypendystów wyłonionych na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej-II edycja.

Kwestionariusz osobowy dla Nauczyciela - opiekuna dydaktycznego

Szanowni Nauczyciele - opiekunowie dydaktyczni

W związku z przygotowywaniem umów dla Nauczycieli – opiekunów dydaktycznych stypendystów wyłonionych na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja prosimy o przesyłanie do dnia 15.01.2014 r. na adres mailowy: dorota.joachimiak@lodzkie.pl  wypełnionego kwestionariusza osobowego (w załączeniu).

Podpisywanie Umów stypendialnych - IV TURA 23.12.2013 r. (poniedziałek)

Szanowni Państwo!
W dniu 23 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w godz. 09:00-16:00 zapraszamy do podpisania Umów stypendialnych według niżej zamieszczonego harmonogramu.
Prosimy o zabranie dokumentów potwierdzających dane osobowe wskazane w umowie.
Umowy stypendialne w IV turze będą podpisywane w Biurze Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, XIII piętro, pokój 1317 lub 1319.

Podpisywanie Umów stypendialnych - III TURA 19.12.2013 r.
  • Szanowni Państwo!
Podpisywanie Umów stypendialnych - II TURA 18.12.2013 r.

Szanowni Państwo!


W dniu 18 grudnia 2013 r. (środa) w godz. 09:00-16:00 zapraszamy do podpisania Umów stypendialnych według niżej zamieszczonego harmonogramu.

Prosimy o zabranie dokumentów potwierdzających dane osobowe wskazane w umowie.

Umowy stypendialne w II turze będą podpisywane w Biurze Projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

XIII piętro, pokój 1317 lub 1319Podpisywanie Umów stypendialnych - I TURA 17.12.2013 r.

Szanowni Państwo!


W dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) w godz. 08:00-16:00 zapraszamy do podpisania Umów stypendialnych według niżej zamieszczonego harmonogramu.

Prosimy o zabranie dokumentów potwierdzających dane osobowe wskazane w umowie.

Umowy stypendialne w I turze będą podpisywane w Biurze Projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

XIII piętro, pokój 1319

 

Spotkanie gratulacyjne ŁRPWMSU - II edycja w roku szkolnym 2013/2014 - wynajem sali

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali (wykładowej/ konferencyjnej/ koncertowej) na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 2013/2014

Szanowni Państwo!

Wszyscy Stypendyści, którzy w IPRE - Wniosku o przyznanie stypendium podali numer rachunku bankowego, którego właścicielem jest inna osoba (np. rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) zobowiązani są wypełnić Oświadczenie o numerze rachunku bankowego i dostarczyć je w dniu podpisywania umowy stypendialnej. Harmonogram podpisywania umów zostanie zamieszczony na stronie internetowej wkrótce.

Lista Rankingowa 2013/2014

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1692/13 przyznał stypendia w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2013/2014 550 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Wszystkim stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy!

Zapytanie ofertowe - wynajęcie sali wraz z oprawą muzyczną

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali (wykładowej/ konferencyjnej/ koncertowej) wraz z oprawą muzyczną na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Przypomnienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji do Wniosków o przyznanie stypendium IPRE

Przypominamy, że zgodnie z § 10 pkt 16 Regulaminu, wnioskujący o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej, a także regularnego sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Wnioskujący o stypendium wyraża zgodę na komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego środka przekazu.
Ponadto w związku z weryfikacją kompletności dokumentacji IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) – Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014 uczniów, zgodnie z § 10 pkt 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach

Rozeznanie rynku - wynajem sali na spotkanie gratulacyjne

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania wycen dotyczących wynajmu sali (wykładowej/ konferencyjnej/koncertowej) na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014

Zapytanie ofertowe - zakup artykułów spożywczych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

Wydatkowanie stypendium

Departament Kultury i Edukacji przypomina, iż zgodnie z Umową stypendialną osoby, które nie wydatkowały pełnej kwoty przyznanego stypendium zobowiązane są do zwrotu środków na rachunek bankowy i kontaktu z Biurem Projektu.


Biuro Projektu
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
pok. 1319
tel. 42/ 291-97-19 lub 20

Łódzki Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2013

Szanowni Państwo. Pragniemy poinformować, iż w dniach: 16-17 września 2013 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach: 9:00-15:00 członkowie Zespołu projektowego będą promować projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja podczas Łódzkiego Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY 2013. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Podczas Salonu Maturzystów uczniowie mogą pozyskać informacje o uczelniach wyższych oraz o zasadach rekrutacji do nich.

Mixer Regionalny - Łódzkie 2013 (Jarmark Wojewódzki)
UWAGA!!! Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Termin wydatkowania przyznanych środków stypendialnych

Szanowni Państwo!
Przypominamy, iż zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów kwotę otrzymaną w ramach stypendium należy wykorzystać w okresie pobierania stypendium na cele edukacyjne.
Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy stypendialnej stypendysta zobowiązany jest wydatkować pełną kwotę przyznanego stypendium na rok szkolny 2012/2013 (5.400,00zł) do dnia obowiązywania Umowy stypendialnej tj.

Przetarg na Produkcję i dostarczenie kalendarzy szkolnych dla stypendystów w roku szkolnym 2013/2014

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce „przetargi” zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Produkcję i dostarczenie kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2013/2014 dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja. Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2013 r. o godz. 10:00.

Przetarg na Dostawę pamięci przenośnych dla stypendystów w roku szkolnym 2013/2014

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce „przetargi” zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Dostawę pamięci przenośnych na potrzeby realizacji projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2013 r. o godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja oraz emisja spotu radiowego na potrzeby przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014 w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

Rozeznanie rynku - produkcja i emisja spotu radiowego

Szanowni Państwo.

Promocja ŁRPWMSU - II edycja podczas V Pikniku Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieściliśmy informację dotyczącą promocji Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja podczas V Pikniku Funduszy Europejskich. Zachęcamy Państwa do lektury.

Zespół projektowy

V Piknik Funduszy Europejskich

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Rozeznanie rynku - produkcja kalendarzy szkolnych dla stypendystów ŁRPWMSU-II edycja w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na produkcję kalendarzy szkolnych dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w roku szkolnym 2013/2014. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

Rozeznanie rynku - produkcja pendrive'ów dla stypendystów ŁRPWMSU-II edycja w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na produkcję pendrive'ów dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w roku szkolnym 2013/2014. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

 

Materiał informacyjny dla uczestników projektu ŁRPWMSU – II edycja w roku szkolnym 2012/2013

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością usystematyzowania istotnych informacji dotyczących realizacji programu stypendialnego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja, wskazania na prawa i obowiązki uczestników biorących w nim udział oraz w odpowiedzi na pytania dotyczące tych samych obszarów tematycznych, oddajemy w Państwa ręce Materiał informacyjny dla uczestników projektu ŁRPWMSU – II edycja w roku szkolnym 2012/2013, w którym znaleźć można kluczowe informacje, istotne z punktu widzenia realizacji założeń Projektu.

Przetarg na Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce "Przetargi" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2013 r. o godz. 10:00.

XVI Łódzkie Targi Edukacyjne

W dniach 14-16 marca 2013 r. odbyły się XVI Łódzkie Targi Edukacyjne. Targi odbyły się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Al. Politechniki 4 w Łodzi, a wzięło w nich udział blisko 200 wystawców. Podczas targów promowano również projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.
Więcej informacji w załączonym artykule.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.
Zespół projektowy

Rozeznanie rynku - usługa restauracyjna podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo.
Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi restauracyjnej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w roku szkolnym 2013/2014. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

XVI Łódzkie Targi Edukacyjne

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, że członkowie Zespołu projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja będą promować projekt oraz informować o zasadach udziału i kolejnym naborze Wniosków o przyznanie stypendium podczas XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach: 14-16 marca 2013 r. (czwartek-sobota) w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy Al. Politechniki 4 w Łodzi.

Rozeznanie rynku - produkcja kalendarzy szkolnych i pendrive'ów dla stypendystów w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo.

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na produkcję kalendarzy szkolnych i pendrive'ów dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w roku szkolnym 2013/2014. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

Ferie zimowe 2013

Drodzy Stypendyści.
W związku z tym, że zbliżają się ferie zimowe 2013 w województwie łódzkim polecamy Wam zajęcia organizowane przez różne instytucje w formie półkolonii. Zajęcia organizowane będą przez cały okres trwania ferii tj. w dniach: 11-24 lutego 2013 r. Łódzki Dom Kultury zaprasza gimnazjalistów w dniach 12 i 19 lutego w godz. 16.00-18.00 na bezpłatne  zajęcia plastyczne w otwartej pracowni plastycznej (więcej informacji na: www.ldk.lodz.pl)

Podpisywanie umów z Nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi - I TURA

Szanowni Państwo!
W dniach 5 i 6 lutego 2013 r. (wtorek i środa) w godz. 08:00-16:00 zapraszamy 70 Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych stypendystów w celu podpisania umowy-zlecenie. Podpisywanie umów odbędzie się w Biurze Projektu przy Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi na XIII piętrze w pokoju 1319.
W załączeniu lista 70 osób zaproszonych w celu podpisania umowy w w/w terminie oraz Oświadczenie zleceniobiorcy. Dokument winniście Państwo wypełnić poprzez czytelne wpisanie danych oraz zabrać ze sobą w dniu podpisywania umowy.

Formularz danych osobowych dla nauczyciela-opiekuna

Szanowni Państwo!
Informujemy wszystkich nauczycieli-opiekunów o konieczności wypełnienia Formularza danych osobowych nauczyciela-opiekuna dydaktycznego stypendysty do dnia 15.01.2013 r. (wtorek) do godziny 16:00.
Dokument winniście Państwo wypełnić komputerowo poprzez wpisanie danych oraz przesłać drogą elektroniczną do Biura Projektu na adres mailowy: dkie.stypendia@gmail.com. Jest to niezbędne w celu przygotowania umów.
Podpisany oryginał Formularza danych osobowych należy zabrać ze sobą w dniu podpisywania umowy.

Przetarg na Wykonanie i dostawę pamięci przenośnych - pendrive'ów

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Wykonanie i dostawę pamięci przenośnych - pendrive'ów dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2013 r. o godz. 09:00.

 

Podpisywanie umów - ostateczny termin

Informujemy wszystkich Stypendystów w roku szkolnym 2012/2013 oraz ich Rodziców/ Opiekunów prawnych, którzy nie podpisali jeszcze umów, że ostateczny termin podpisywania umów stypendialnych to dzień 27.12.2012 r. (czwartek) w godz. 10:00-16:00. Podpisywanie umów odbędzie się w nowej siedzibie Biura Projektu: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, piętro XIII, pokój 1318.
Telefon: 42/ 291-97-49.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.12.2012 r.

Zmiana siedziby Biura Projektu

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Biuro Projektu zostało przeniesione do głównej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (piętro XIII, pokój 1319).
Jednocześnie informujemy, że adres mailowy i nr telefonów nie uległy zmianie.
Zespół Projektu

Rezerwacja miejsc dla Stypendystów i Dyrektorów szkół w Filharmonii Łódzkiej

Drodzy Stypendyści, Szanowni Dyrektorzy szkół.

W związku z organizacją spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja w roku szkolnym 2012/2013, które odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 10:00 przedkładamy Państwu plan rezerwacji miejsc. Miejsca zarezerwowane dla danej szkoły przypisane są do jej Dyrektora.
Uprzejmie prosimy o zajmowanie wskazanych miejsc.

Zespół Projektu

Spotkanie gratulacyjne dla stypendystów w roku szkolnym 2012/2013

Drodzy Stypendyści, Szanowni Dyrektorzy szkół.
Mamy zaszczyt zaprosić 400 wyłonionych stypendystów Projektu w roku szkolnym 2012/2013 oraz Dyrektorów szkół, do których uczęszczają stypendyści na spotkanie gratulacyjne. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.
Zaproszenia imienne na uroczystość dla 400 stypendystów i Dyrektorów szkół zostaną wysłane do sekretariatów szkół.

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Wszyscy Stypendyści, którzy we Wniosku o przyznanie stypendium IPRE podali numer rachunku bankowego, którego właścicielem jest inna osoba (np. rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) zobowiązani są wypełnić Oświadczenie o numerze rachunku bankowego i dostarczyć je w dniu podpisywania umowy stypendialnej. Harmonogram podpisywania umów zostanie zamieszczony na stronie internetowej wkrótce.

Lista rankingowa 2012/2013

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 10 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1962/12 przyznał stypendium w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2012/2013 400 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Przetarg na Zakup i dostawę kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2012/2013

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na Zakup i dostawę kalendarzy szkolnych na rok szkolny 2012/2013 dla stypendystów projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2012 r. o godz. 11:30.

Zapytanie ofertowe - produkcja toreb i teczek z nadrukiem

Przedmiotem zamówienia jest produkcja toreb papierowych na gadżety oraz teczek z nadrukiem na potrzeby projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg na Świadczenie usługi restauracyjnej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów

Informujemy, że na stronie www.bip.lodzkie.pl zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usługi restauracyjnej podczas spotkania gratulacyjnego dla stypendystów projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2012 r. o godz. 09:00.

Rozeznanie rynku - terminarze szkolne na rok szkolny 2012/2013

Szanowni Państwo!

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na dostawę kalendarzy szkolnych dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

Katalog wydatków - nabór wniosków na rok szkolny 2012/2013

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczętym naborem wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/2013 przygotowaliśmy dla Państwa katalog wydatków.
Katalog ten stanowi przykład możliwości wydatkowania środków pozyskanych w ramach stypendium, który może się okazać pomocny przy wypełnianiu pkt. 10 w IPRE (Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego) - Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 tj. "Planowany rodzaj wydatków wspierających realizację ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia".

UWAGA! NOWY NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Przypominamy, iż od dnia 17 września 2012 r. rozpoczął się nowy nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu do dnia 28 września 2012 r. do godziny 18.00. 

KOMPENDIUM WIEDZY O WYDATKACH

Aby wyjść na przeciw Waszym oczekiwaniom, w zakładce O projekcie/Biuro informacji zamieściliśmy Krótki poradnik na temat zasad wydatkowania stypendium przyznanego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Życzymy miłej lektury!

Zawody przyszłości

Drodzy stypendyści - wielu z Was pewnie już teraz zastanawia się nad wyborem kierunku studiów i stawia sobie pytania dotyczące dalszej kariery zawodowej. Aby ułatwić Wam to zadanie rozpoczynamy publikację cyklu artykułów dotyczących zawodów przyszłości oraz trendów, jakie będą pojawiały się na rynku pracy za kilka lat. Zapraszamy do lektury.