Umowa - załączniki

Podedycja 2013/2014 - Miesięczna ewidencja godzin i zadań (NSRO) za okres 01.03-30.06.2014 r.
Umowa dla Nauczyciela - opiekuna dydaktycznego stypendysty 2013/2014
  1. Wzór umowy 01- pobierz
  2. Wzór umowy 02 - pobierz
  3. Oświadczenie zleceniobiorcy - pobierz
  4. Przykład wypełniania przedmiotowej Ewidencji - pobierz
  5. Wzór formularza NSRO - pobierz