Dokumenty do pobrania

Miesięczna ewidencja godzin i zadań (NSRO) za okres 01.03-30.06.2014 r.
Sprawozdanie końcowe 2013/2014
Sprawozdawczość N-OP – Miesięczna ewidencja NSRO
Sprawozdanie śródroczne
Materiał informacyjny 2013-2014
16-30 września 2013 r. KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

UWAGA!

Przed wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 konieczne jest zapoznanie się z:

1. Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

2. Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014.