"Innowacja kluczem do sukcesu"
23.03.2012

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny zaprasza wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu, do wzięcia udziału w projekcie: „INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU” realizowanym do lutego 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W projekcie udział wciąć mogą osoby z całego kraju, posiadające innowacyjny pomysł, zamierzające założyć działalność gospodarczą opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Pomysłodawca innowacyjnego rozwiązania musi być osoby fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.