UWAGA! NOWY NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
21.09.2012

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Przypominamy, iż od dnia 17 września 2012 r. rozpoczął się nowy nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu do dnia 28 września 2012 r. do godziny 18.00. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 21 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXVI/488/12.

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z Instrukcją wypełniania IPRE oraz Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad zostały zamieszczone w zakładce dokumenty do pobrania.
Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji pod numerami telefonów:
42 291 97 19, 42 291 97 20