Katalog wydatków - nabór wniosków na rok szkolny 2012/2013
21.09.2012

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczętym naborem wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/2013 przygotowaliśmy dla Państwa katalog wydatków.
Katalog ten stanowi przykład możliwości wydatkowania środków pozyskanych w ramach stypendium, który może się okazać pomocny przy wypełnianiu pkt. 10 w IPRE (Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego) - Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 tj. "Planowany rodzaj wydatków wspierających realizację ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia".

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami (katalog wydatków został również udostępniony w zakładce dokumenty do pobrania)

Przykładowe wydatki, które można ponieść w ramach otrzymywanego stypendium

Literatura popularno-naukowa oraz pomoce naukowe
• podręcznik szkolny, 
• lektura szkolna,
• zbiór zadań, testów, ćwiczeń, łamigłówek,
• repetytorium, vademecum,
• arkusz i sylabus maturalny,
• atlas, album, mapa,
• encyklopedia, słownik językowy,
• tablica matematyczna, statystyczna,
• blok rysunkowy wielkoformatowy – materiały do zajęć technicznych,
• przybory rysunkowe, kreślarskie,
• opłaty karty bibliotecznej,
• abonament za Internet (pakiet podstawowy).

Kursy i wyjazdy edukacyjne
• kurs językowy(w tym multimedialny),
• kurs przygotowujący do matury, olimpiady, konkursu, na uczelnię wyższą,
• kurs komputerowy,
• warsztat(tematycznie związany ze wskazaną w IPRE ścieżką edukacyjną),
• seminarium, konferencja,
• obóz językowy,
• wycieczka krajoznawcza,
• wycieczka/obóz edukacyjny, naukowy,
• koszt dojazdu komunikacją miejską na zajęcia dodatkowe np. na olimpiady, konkursy, wystawę z dziedziny nauki i techniki(np.: do Centrum Nauki Kopernik); w przypadku dojazdu prywatnym samochodem rozliczenie następuje na podstawie oświadczenia Przewoźnika krajowego o koszcie dojazdu do miejsca docelowego jego środkiem transportu (rozliczany jest tylko koszt dojazdu stypendysty),
• opłaty członkowskie w klubach edukacyjnych,
• wpisowe dot. uczestnictwa w zawodach, konkursach.

Sprzęt/multimedia
• komputer, oprogramowanie komputerowe,
• drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne,
• materiały eksploatacyjne,
• licencja na program edukacyjny, komputerowy,
• pamięć przenośna do komputera,
• kalkulator naukowy,
• dyktafon,  teleskop, lornetka, luneta, kompas, sprzęt laboratoryjny (do przeprowadzania doświadczeń), mikroskop (tylko w przypadku, gdy zakup ten jest ściśle związany z realizacją zaplanowanych celów IPRE).

Pozostałe
• opłaty aplikacyjne na studia,
• opłaty za bursę, internat,
• bilety wstępu np.: do kina, teatru, muzeum, filharmonii (do 3 wyjść w ciągu kwartału).

Wszystkie zakupy poczynione ze środków stypendialnych muszą być udokumentowane poprzez:
1. fakturę,
2. rachunek,
3. paragon,
4. inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,
5. umowę z organizatorem (np. w przypadku wyjazdu na obóz edukacyjny lub językowy) wraz z dowodem zapłaty.

Powyższy katalog wydatków nie jest obowiązkowy i stanowi jedynie przykład możliwości wydatkowania stypendium.

Informujemy, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności poniesienia wydatku należy skonsultować się z Nauczycielem-opiekunem dydaktycznym stypendysty, a następnie z pracownikami Biura Projektu.

W przypadku stwierdzenia, że Stypendysta wydatkuje stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, Województwo Łódzkie zażąda zwrotu kwoty stypendium równej zakwestionowanemu wydatkowi.