Rozeznanie rynku - terminarze szkolne na rok szkolny 2012/2013
24.10.2012

Szanowni Państwo!

Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na dostawę kalendarzy szkolnych dla stypendystów projektu systemowego „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia.

 

Przedmiot:

Cena
za 1 szt. netto w PLN:

Cena
za 1 szt. brutto w PLN:

Ilość szt.

Wartość netto
w PLN:

Wartość brutto
 w PLN:

Kalendarz szkolny

   

405

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: jolanta.murawska@lodzkie.pl do dnia 31.10.2012 r. do godz. 15:00.

ZałącznikWielkość
Opis_przedmiotu_zamówienia_Terminarze_szkolne.pdf76.85 KB