Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
11.12.2012

Wszyscy Stypendyści, którzy we Wniosku o przyznanie stypendium IPRE podali numer rachunku bankowego, którego właścicielem jest inna osoba (np. rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) zobowiązani są wypełnić Oświadczenie o numerze rachunku bankowego i dostarczyć je w dniu podpisywania umowy stypendialnej. Harmonogram podpisywania umów zostanie zamieszczony na stronie internetowej wkrótce.

ZałącznikWielkość
Oświadczenie_o_nr_rachunku_bankowego.doc83 KB