Zmiana siedziby Biura Projektu
21.12.2012

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Biuro Projektu zostało przeniesione do głównej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (piętro XIII, pokój 1319).
Jednocześnie informujemy, że adres mailowy i nr telefonów nie uległy zmianie.
Zespół Projektu