Zapytanie ofertowe - spoty radiowe
18.07.2013

Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja oraz emisja spotu radiowego na potrzeby przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014 w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stacje radiowe zainteresowane współpracą zachęcamy do pobrania: a) Zapytania ofertowego b) Załącznika nr 1 - Formularza ofertowego c) Załącznika nr 2 - Metryczki reklamy radiowej i scenariusza spotu informacyjno-promocyjnego

ZałącznikWielkość
Załącznik_nr_1_do_zapytania.doc115 KB
Załącznik_nr_2_do_zapytania.doc104 KB
Zapytanie_ofertowe-spoty radiowe.pdf302.3 KB