16-30 września 2013 r. KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
19.08.2013

UWAGA! Przed wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 konieczne jest zapoznanie się z: 1. Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. 2. Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014. 3. Wykazem konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. 4. Instrukcją wypełniania IPRE - Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. 5. Regulaminem pracy Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014 (w tym: Deklaracja poufności i bezstronności, Kryteria szczegółowe oceny Wniosków o przyznanie stypendium). 6. Sprawozdaniem śródrocznym/końcowym – wzorem formularza. 7. Oświadczeniem o pracy na rzecz projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.   DOKUMENTY APLIKACYJNE: IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) - Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 – załącznik nr 1 do Regulaminu   Załączniki do IPRE - Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014: Załącznik nr 1 – Oświadczenie członka rodziny ucznia rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w 2012 r. Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka rodziny ucznia o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego w 2012 r. Załącznik nr 3 -  Korekta dochodu rodziny uzyskanego w 2012 r. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o liczbie członków rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium.   Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy w Departamencie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42/ 291 97 19, 42/ 291 97 20.

ZałącznikWielkość
Zalacznik nr 1 do Wniosku IPRE 2013_2014.doc86.5 KB
Załącznik nr 2 do Wniosku IPRE 2013_2014.doc99 KB
Załącznik nr 3 do Wniosku IPRE 2013_2014.doc88.5 KB
Załącznik nr 4 do Wniosku IPRE 2013_2014.doc93 KB
wniosek_o_przyznanie_stypendium_IPRE_2013_2014_zal_1_do_regul.doc245.5 KB
1. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów 2013_2014.pdf151.3 KB
2. Katalog wydatkow edukacyjnych 2013_2014.pdf97.97 KB
3. Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w naborze 2013_2014.pdf119.14 KB
4. Instrukcja wypełniania IPRE 2013_2014.pdf134.77 KB
5. Regulamin pracy Komisji Zał. 2 do Regulaminu.pdf85.91 KB
6. Sprawozdanie_semestralne Zał. 3 do Regulaminu.doc101.5 KB
7. Oswiadczenie Zal. 4 do Regulaminu.pdf70.54 KB
8. Deklaracja poufnosci i bezstronnosci Zał. 2a.pdf75.32 KB
9. Kryteria oceny wnioskow Zał. 2 b.pdf101.91 KB