Mixer Regionalny - Łódzkie 2013 (Jarmark Wojewódzki)
05.09.2013