Wydatkowanie stypendium
26.09.2013

Departament Kultury i Edukacji przypomina, iż zgodnie z Umową stypendialną osoby, które nie wydatkowały pełnej kwoty przyznanego stypendium zobowiązane są do zwrotu środków na rachunek bankowy i kontaktu z Biurem Projektu.
Biuro ProjektuAl. Piłsudskiego 890-051 Łódźpok. 1319tel. 42/ 291-97-19 lub 20