Zapytanie ofertowe - zakup artykułów spożywczych
30.09.2013

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą zachęcamy do składania ofert do dnia 03.10.2013 r. do godz. 16:00. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączeniu:1. Zapytanie ofertowe.2. Formularz ofertowy.

ZałącznikWielkość
Formularz_ofertowy_zakupy_spożywcze.doc124 KB
Zapytanie_ofertowe-artykuły_spożywcze pdf.pdf262.61 KB