Przypomnienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji do Wniosków o przyznanie stypendium IPRE
08.11.2013

Przypominamy, że zgodnie z § 10 pkt 16 Regulaminu, wnioskujący o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej, a także regularnego sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Wnioskujący o stypendium wyraża zgodę na komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego środka przekazu.Ponadto w związku z weryfikacją kompletności dokumentacji IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) – Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014 uczniów, zgodnie z § 10 pkt 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Braki formalne należy uzupełnić w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu wiadomości na skrzynkę mailową. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.