Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 2013/2014
11.12.2013

Szanowni Państwo!Wszyscy Stypendyści, którzy w IPRE - Wniosku o przyznanie stypendium podali numer rachunku bankowego, którego właścicielem jest inna osoba (np. rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) zobowiązani są wypełnić Oświadczenie o numerze rachunku bankowego i dostarczyć je w dniu podpisywania umowy stypendialnej. Harmonogram podpisywania umów zostanie zamieszczony na stronie internetowej wkrótce.

ZałącznikWielkość
Oświadczenie_o_nr_rachunku_bankowego.doc66 KB