Harmonogram podpisywania umów z N-OP w roku szkolnym 2013/2014
04.02.2014

Szanowni Nauczyciele –opiekunowie dydaktyczni. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem z dnia 31.01.2014 r. w załączeniu przedstawiamy harmonogram według, którego będą podpisywane umowy z Nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi stypendystów wyłonionych na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej-II edycja. Miejsce podspisywania umów z N-OP: Biuro Projektu ŁRPWMSU - II edycja Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź piętro XIII, pokój 1319 Umowy z N-OP będą podpisywane w godzinach: 9:00-16:00. Do pobrania:

  1. harmonogram
  2. wzór umowy dla stypendysty
  3. http://www.stypendium.info.pl/files/20140205_wzor_umowy_ zlecenie_dla_nauczyciela_kilku_stypendystow.doc">wzór umowy dla kilku stypendystów
  4. oświaczenie