Sprawozdawczość N-OP – Miesięczna ewidencja NSRO
19.02.2014

Szanowni Państwo,przypominamy, że Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni, którzy oświadczyli, że są zatrudnieni w więcej niż jednym projekcie NSRO do 10 marca 2014 r. zobowiązani są dostarczyć do Biura Projektu Miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO za okres od 01 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. W/w Ewidencję należy rozpisać dla każdego miesiąca z osobna.  

    Aby ułatwić Państwu wywiązanie się z powyższego obowiązku sprawozdawczego zamieszczamy:
  • WZÓR formularza Miesięcznej ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO.
  • PRZYKŁAD wypełnienia przedmiotowej Ewidencji.   

WAŻNE!

  • Realizacja zadań w ramach kilku projektów NSRO nie powinna odbywać się w tym samym przedziale czasowym ponieważ obciążenie wynikające z tego faktu uniemożliwia prawidłową i efektywną realizację tychże zadań.
  • Łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie.