Rozeznanie rynku - usługa cateringowa podczas konferencji podsumowującej projekt
11.03.2014

Szanowni Państwo.Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach procedury rozeznania rynku przesyła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt systemowy Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja, która odbędzie w miesiącu wrześniu 2014 r. w Łodzi.W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i podanie kosztów realizacji zamówienia. W ofercie należy podać cenę dla 1 osoby i łączną wartość zamówienia przy założeniu kalkulacji dla maksymalnie 200 osób.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert.    Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.    Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.    Oferty w ramach rozeznania rynku należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.reczyk@lodzkie.pl do dnia 13.03.2014 r. (czwartek) do godziny 16:00. 

ZałącznikWielkość
Rozeznanie_rynku - Opis_przedmiotu_zamówienia - usługa cateringowa 2014.pdf304.11 KB