Zapytanie ofertowe – wynajem sali na konferencję podsumowującą projekt ŁRPWMSU – II edycja
07.08.2014

Szanowni Państwo. Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali  (wykładowej/konferencyjnej/koncertowej) w dniu 12 września 2014 r. na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja.W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert. Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Oferta wynajęcia sali na potrzeby zrealizowania Konferencji podsumowującej projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” lub w formie elektronicznej na adres: agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2014 r. (czwartek) o godz. 16:00.

ZałącznikWielkość
Zapytanie ofertowe - najem sali na konferencję podsumowującą.pdf281.91 KB
Formularz - najem sali na konferencję podsumowującą.doc111.5 KB