Zapytanie ofertowe - prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego
27.08.2014

Szanowni Państwo. Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przesyła zaproszenie do składania ofert na zakup usługi: prowadzenia konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenia panelu dyskusyjnego (wraz z opracowaniem pytań niezbędnych celem jego przeprowadzenia) z osobami wcześniej zaproszonymi do dyskusji w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt systemowy Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja w dniu 12 września 2014 r. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w związku z uzupełnieniem lub doprecyzowaniem ofert. Wymogi stawiane przez Zamawiającego zostały zawarte w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Oferty należy składać: 1)    w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Oferta na prowadzenie konferencji podsumowującej oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” 2)    lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2014 r. (środa) o godz. 16:00

ZałącznikWielkość
Zapytanie ofertowe - prowadzenie konferencji podsumowującej.pdf272.01 KB
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz; prowadzenie konferencji.doc102.5 KB