Polityki horyzontalne
11.01.2011

Wspólnotowa strategia trwałego rozwoju opiera się na założeniu, że we wszystkich sferach polityki należy łącznie rozważać jej skutki gospodarcze, społeczne i dotyczące środowiska naturalnego. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej propagują ten cel w swoich założeniach.