Czy mogę zmienić nauczyciela-opiekuna dydaktycznego w trakcie trwania roku szkolnego?
20.09.2012

Tak, istnieje taka możliwość, w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających pełnienie obowiązków lub w przypadku nie wywiązywania się ze sprawowania opieki dydaktycznej przez aktualnego nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. Wprowadzenie wyżej opisanej zmiany wymaga pisemnej zgody Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.