Czy muszę wydać całe otrzymane stypendium w bieżącym roku szkolnym?
27.08.2013

Kwotę otrzymaną w ramach stypendium należy wykorzystać w okresie pobierania stypendium (wrzesień 2013 - czerwiec 2014) na cele edukacyjne wskazane w IPRE – Wniosku o przyznanie stypendium. Decyzje w sprawie konkretnych wydatków podejmuje stypendysta w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym oraz w uzgodnieniu z nauczycielem-opiekunem dydaktycznym.

W przypadku wystąpienia wątpliwości na temat zasadności planowanego wydatku należy zwrócić się do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z pisemnym zapytaniem dotyczącym konkretnego wydatku.

Należy pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia na podstawie składanych przez stypendystów i ich nauczycieli-opiekunów dydaktycznych dokumentów sprawozdawczo-rozliczeniowych, że stypendysta/stypendystka wydatkuje stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji zażada zwrotu kwoty stypendium równej zakwestionowanemu wydatkowi.