Czy stypendium jest opodatkowane?
20.09.2012

Stypendia wypłacane w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja
nie podlegają opodatkowaniu. (Pismo z dnia 02 lipca 2010 roku z Ministerstwa Finansów – Organ upoważniony do wydania interpretacji - od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - realizatora „ŁRPWMSU – II edycja).