Czy będąc stypendystą mogę ubiegać się o stypendium w kolejnych latach?
27.08.2013

Tak, stypendystą „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” można zostać więcej niż jeden raz - pod warunkiem, że nadal spełnia się wymagane kryteria.