Czy po otrzymaniu stypendium istnieje możliwość zmiany planów, które zostały określone w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego?
27.08.2013

Stypendyści/stypendystki przede wszystkim powinni realizować plany edukacyjne i wydatki, które zostały określone we wniosku stypendialnym. Jeżeli jednak z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości realizacji części z tych planów, istnieje możliwość ich modyfikacji w Sprawozdaniach okresowych składanych do Biura Projektu.

W w/w dokumentach można opisać nowe, dodatkowe plany i zamierzenia stypendysty/stypendystki, które nie zostały wpisane w IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) w momencie składania wniosku, a które ten plan poszerzają lub częściowo zmieniają. Zatem plan wydatków wskazany we wniosku IPRE może ulec pewnym modyfikacjom, jednak zawsze to musi być wydatek na cele edukacyjne, związany ze ścieżką rozwoju edukacyjnego, wskazaną we wniosku, poszerzaniem wiedzy stypendysty/stypendystki, czy też zainteresowaniami i umiejętnościami, które planuje się rozwijać dzięki otrzymanemu stypendium.