Na co w szczególności mogę przeznaczyć stypendium?
27.08.2013

Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone wyłącznie na realizację celów edukacyjnych wymienionych w IPRE (Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego), związanych z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności.

Przykładowe wydatki na cele edukacyjne: zakup podręczników, lektur szkolnych, sprzętu komputerowego i innych specjalistycznych pomocy naukowych, a także uczestnictwo w kursach językowych, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych itp. (zgodnie z przykładowym katalogiem wydatków).

Przykładowe wydatki, które nie mogą zostać pokryte z kwoty stypendium: zakup obuwia, ubrania, telefonu komórkowego, opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego, wszelkie wydatki poniesione przed wrześniem roku przyznania stypendium.