Przez jaki okres jest wypłacane stypendium?
27.08.2013

Stypendia przyznawane są na dany rok szkolny, na okres 10 miesięcy (od pierwszego września do trzydziestego czerwca roku następnego). Ze względu na konieczność dopełnienia takich formalności jak podpisanie Umowy stypendialnej, które odbywa się w grudniu, pierwsza transza wypłacana jest w grudniu 2013 r. - są to środki stypendialne za miesiące od września do listopada 2013 r. Druga i trzecia transza obejmuje odpowiednio okres: grudzień 2013 r. - marzec 2014 r. (wypłata stypendium w styczniu 2014 r.), kwiecień - czerwiec 2014 r. (wypłata stypendium w kwietniu 2014 r.).


W roku szkolnym 2013/2014 stypendium otrzyma 550 uczniów. Wysokość miesięcznego stypendium zostanie zróżnicowana:
- uczniowie, którzy otrzymają stypendium po raz pierwszy (500 osób) - 420,00 zł brutto,
- uczniowie, którzy otrzymają stypendium po raz kolejny (50 osób) - 220,00 zł brutto.